Section author: Vedran Miletić

Teme završnih i diplomskih radova

U nastavku je popis predloženih i odabranih tema završnih i diplomskih radova. Popis predloženih tema se kontinuirano nadopunjuje i poboljšava vođen sugestijama studenata. Među predloženim temama dio nije potpuno opisan i/ili nema pripadnu literaturu, ali ne očajavajte: ukoliko vam je neka od tema zanimljiva i smatrate da u prijedlogu sadržaja ili literature nešto nedostaje, javite se putem e-maila pa ćemo je prilagoditi vašim interesima.

Osnovne informacije i preporuke za pisanje radova

Akademsko pisanje

Završni i diplomski radovi su akademski radovi, a prilikom pisanja akademskih radova slijedimo uvriježena stilska i strukturna pravila kako bi ti radovi bili čitljivi i potencijalno korisni i drugim članovima akademske zajednice. O pisanju radova dr. sc. Vanja Pupovac na mrežnim stranicama Akademsko pisanje i u istoimenoj knjižici kaže sljedeće:

Akademsko pisanje je oblik komunikacije u akademskoj zajednici. Postoje različiti oblici akademskog pisma, a neki od najpoznatijih su esej, seminarski rad, završni, diplomski ili doktorski rad, te stručni ili znanstveni rad. Svrha akademskog pisanje je savladavanje i sažimanje znanja o pojedinoj temi, proširivanje rasprava (novim informacijama ili mišljenjima), prenošenje informacija (znanstvenicima, stručnjacima ili javnosti) i ovjeravanje znanja.

Osnovna karakteristika akademskog rada je logički način razmišljanja; ideje moraju biti sustavno i jednostavno prezentirane, a mišljenja moraju biti potkrijepljena relevantnim i uvjerljivim razlozima i dokazima. No, to nije uvijek lako ostvarivo, stoga proces pisanja akademskog rada dijelimo u četiri faza. Na mrežnim stranicama Proces pisanja donosimo pregled osnovnih pravila i aktivnosti za svaku fazu u procesu pisanja.

Pisanjem akademskog rada uključujemo se u aktualnu raspravu o odabranoj temi. Za uspješno uključivanje u raspravu potrebno je upoznati se s već postojećim činjenicama, idejama i argumentima čitajući relevantnu stručnu ili znanstvenu literaturu. Na taj način osigurat ćemo da vlastite ideje razvijemo na čvrstim znanstvenim temeljima i iskazat ćemo poštovanje prema iskusnijim znanstvenicima. Povjerenje zajednice u vlastiti rad zadobit ćemo preciznim citiranjem i referiranjem izvora što je pojašnjeno na stranici Rad s izvorima. Kredibilitet i vjerodostojnost autora se sporo gradi u akademskoj zajednici, ali lako narušava, stoga savjetujemo da proučite materijale prezentirane na stranici Akademska čestitost.

Za više informacija slijedite poveznice u tekstu iznad i proučite mrežne stranice Akademsko pisanje.

Softverski alati

Za pisanje radova koristite LibreOffice i format OpenDocument. Ako preferirate pisanje markupa umjesto korištenja alata tipa WYSIYG, umjesto LibreOfficea i OpenDocumenta možete koristiti neki od sljedećih alata i formata:

LibreOffice i LaTeX rade izvrsne PDF-ove (Sphinx također stvara PDF korištenjem LaTeX-a), i mogu, ako je potrebno, napraviti PDF/A, varijantu PDF-a prikladnu za arhiviranje i dugoročno čuvanje digitalnih dokumenata.

Za upravljanje navodima možete koristiti Zotero (koji ima i plug-in za LibreOffice) i/ili BibTeX. Koristite stil citiranja IEEE.

Kojom god temom da se bavite, svakako koristite slobodne softvere otvorenog koda kad god možete. Na će taj način onaj koji koristi vaš rad za vlastito učenje moći lako doći do softvera s kojim u radu radite.

Ponuđene teme završnih radova

Mjerenje performansi jezika OpenCL i CUDA korištenjem skupa alata za mjerenje brzine izvođenja SHOC {PPHS}

Opis teme

NVIDIA je vodeća tvrtka u domeni vizualizacije i računanja na grafičkim procesorima. SHOC je skup alata za mjerenje brzine hardvera prilikom izvođenja aplikacija pisanim u jezicima CUDA i OpenCL. Zadatak rada je izmjeriti performanse SHOC-a na NVIDIA-inim grafičkim procesorima korištenjem tehnologije CUDA i tehnologije OpenCL te analizirati mjerenja.

Literatura

 1. SHOC

 2. NVIDIA-ina službena dokumentacija za CUDA-u i OpenCL

Usporedba arhitekture i značajki Waylanda i X.Org X11 Servera {PPHS}

Opis teme

X.Org je tradicionalni display server koji se koristi na operacijskim sustavima sličnim Unixu za prikaz grafičkog korisničkog sučelja. Wayland je protokol za komunikaciju između display servera i njegovih klijenata, a isto se ime koristi i za referentnu implementaciju tog protokola. Wayland je dosegao stabilnu verziju i softvera i protokola te će vjerojatno biti u skoroj budućnosti korišten umjesto X.Org X11 Servera. Zadatak rada je opisati oba display servera i međusobno ih usporediti.

Literatura

 1. X.Org Wiki

 2. Wayland

Problem performansi računalne mreže Bufferbloat {RM2}

Opis teme

Literatura

 1. Bufferbloat

 2. Bozkurt, Ilker Nadi, et al. “Why is the Internet so slow?!.” International Conference on Passive and Active Network Measurement. Springer, Cham, 2017. Rad dostupan putem mrežnih stranica Ilkera Nadija Bozkurta; pojednostavljeni opis zaključaka rada dostupan na APNIC-ovom blogu

FRED: softver otvorenog koda za upravljanje registrom domena {RM2}

Opis teme

CZ.NIC je upravitelj Češke državne domene .cz, a softver FRED koji koriste za upravljanje registrom domene su izbacili kao slobodni softver otvorenog koda. Isti softver koristi se za upravljanje državnih domena Angole, Tanzanije, Kostarike, Farskih Otoka, Estonije, Albanije i Makedonije. Cilj rada je analizirati mogućnosti softvera i opisati način konfiguracije.

Projekti javnog bežičnog pristupa internetu Wlan slovenija i Otvorena mreža {RM1}

Opis teme

Pristup internetu putem bežične mreže dostupan je na brojnim javnim mjestima. Projekti Wlan slovenija i Otvorena mreža žele proširiti tu dostupnost korištenjem jeftinih kućnih routera i slobodnihg softvera otvorenog koda. Projekti se zasnivaju na softveru za bežične usmjerivače OpenWrt i nekolicini softvera vlastitog razvoja. Cilj rada je opisati tehničke karakteristike i društvene ciljeve oba projekta, te napraviti pregled dosadašnjih postignuća.

Literatura

 1. Wlan slovenija

 2. Otvorena mreža

Migracije sa vlasničkih formata dokumenata uredskih aplikacija na OpenDocument {OS1}

Opis teme

OpenDocument je format dokumenata uredskih aplikacija zasnovan na XML-u. OpenDocument je otvoreni standard organizacija OASIS i ISO, neovisan o određenom proizvođaču softvera, te je vrlo pogodan za dugoročno arhiviranje dokumenata. Pored LibreOffice-a i Apache OpenOffice-a, OpenDocument podržavaju i Adobe Acrobat Digital Cloud, Corel WordPerfect Office, Microsoft Office i Office Online, te SoftMaker Office. Zadatak rada je proučiti dosadašnje migracije na OpenDocument i opisati tehničke i društvene izazove koje su se pojavili prilikom migracija, te uspješna rješenja tih izazova koja su primijenjena.

Ponuđene teme diplomskih radova

Simulatori heterogene sustavske arhitekture {PPHS}

Opis teme

Heterogena sustavska arhitektura …

Literatura

 1. Hwu, W. Heterogeneous system architecture: practical applications for industry. (Elsevier, 2015).

Usporedba program prevoditelja NVIDIA nvcc i Clang za programskih jezik CUDA {PPHS}

Opis teme

CUDA je vlasnički programski jezik za heterogeno paralelno programiranje korištenjem grafičkih procesora tvrtke NVIDIA. Iako su pojedini dijelovi NVIDIA-inog programskog stoga slobodni softveri otvorenog koda, većina je ipak zatvorena i nad njima kontrolu ima NVIDIA. Motiviran zatvorenošću NVIDIA-e, Google je korištenjem LLVM-a razvio vlastiti program prevoditelj jezika CUDA gpucc koji je potom uključen u Clang. Zadatak rada je usporediti dva program prevoditelja u terminima značajki koje podržavaju te u terminima performansi prevođenja i izvođenja nekoliko aplikacija otvorenog koda po koje koriste CUDA-u.

Literatura

 1. 2015 LLVM Developers’ Meeting: Jingyue Wu “Optimizing LLVM for GPGPU”

 2. Službena NVIDIA-ina dokumentacija za CUDA-u

Instalacija i konfiguracija poslužitelja datoteka {UMS}

Opis teme

Poslužitelj datoteka je dio gotovo svakog suvremenog poslovnog sustava. Bio taj poslužitelj dio komecijalnih oblaka kao što su Google Drive i Microsoft OneDrive ili dio vlastitog oblaka kao što je Nextcloud, njegova uloga uloga u poslovnom sustavu je ista: spremanje i dijeljenje datoteka koje omogućuju poslovanje. Dakako, taj poslužitelj zahtijeva odgovarajući hardver da bi ispravno obavljao svoju zadaću. Zadatak rada je opisati kompletan postupak postavljanja poslužitelja datoteka, što uključuje:

 • hardversku osnovu poslužitelja: svojstva i vrste medija za pohranu podataka koji se koriste (tvrdi diskovi i diskovi čvrstog stanja) te sučelja i kontroleri koje mediji za pohranu podataka koriste,

 • softverska osnova poslužitelja, sustavski dio: hardverske i softverske implementacije RAID-a (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks), specifično Linuxov softverski RAID te razine RAID-a koje se koriste,

 • softverska osnova poslužitelja, aplikacijski dio: prikazati postupak instalacije poslužitelja datoteka (Samba i NFS).

Literatura

Odabrane teme diplomskih radova 2019/2020.

Proširenje mogućnosti OpenCL stoga otvorenog koda za grafičke procesore AMD Radeon {PPHS} [Dominik Varelija]

Opis teme

NVIDIA je vodeća tvrtka u domeni vizualizacije i računanja na grafičkim procesorima. U domeni računanja na grafičkim procesorima s NVIDIA-om se natječu AMD i Intel, nudeći podršku za otvoreni standard OpenCL kao alternativu NVIDIA-inoj vlasničkoj tehnologiji CUDA. AMD, pored korištenja otvorenog standarda OpenCL, nudi stog (program-prevoditelj Clang/LLVM, biblioteke, upravljačke programe) otvorenog koda Clover za grafičke procesore Radeon, temeljen na biblioteci Mesa (Gallium). Zadatak rada je usporediti mogućnosti vlasničkog stoga za grafičke procesore tvrtke NVIDIA i stoga otvorenog koda za grafičke procesore AMD Radeon i proširiti mogućnosti stoga da podržava skup alata za molekularne simulacije OpenMM.

Prevođenje programa za sjenčanje u strojni kod grafičkog procesora AMD Radeon {PPHS} [Sanja Božić]

Opis teme

Programi za sjenčanje neizbježan su dio modernih računalnih igara gdje služe za prikaz svjetla i sjene 3D modela, promjenu zasićenja i tona boje, primjenu efekata kao što su volumetričko osvjetljenje te brojne druge svrhe. Proizvođači grafičkih procesora žele igračima osigurati optimalan ugođaj igranja pa je prevođenje programa za sjenčanje koje se događa dok igrač igra igru jedan od većih izazova za optimizaciju performansi; potrebno je postići i brzo prevođenje koda kako bi isti bio spreman za pokretanje prije nego igrač dođe do dijela gdje se kod pokreće i visoke performanse izvođenja rezultirajućeg strojnog koda. U okviru inicijative GPUOpen, započete u prosincu 2015. godine, AMD je u suradnji sa zajednicom okupljenom oko projekata Mesa i LLVM razvio prevoditelj programa za sjenčanje za vlastite grafičke procesore Radeon. Fokus je bio i ostao optimizacija performansi na konkretnim programima za sjenčanje kakvi se javljaju u igrama koje koriste aplikacijska programska sučelja OpenGL i Vulkan. Tijekom 2019. godine Valve je objavio da razvija alternativni prevoditelj programa za sjenčanje nazvan ACO koji LLVM zamjenjuje vlastitim generatorom strojnog koda i ima za cilj skratiti vrijeme prevođenja programa (koje je ovdje kritično) u aktualnim igrama koje koriste Vulkan (Strange Brigade, Rise of The Tomb Raider, Doom (2016) i sl.). Cilj rada je dati pregled strojnih instrukcija grafičkog procesora AMD Radeon arhitektura Graphics Core Next i/ili Radeon DNA te usporediti AMD-ovu i Valveovu implementaciju programa za sjenčanje u terminima dizajna softvera, vremena, točnosti i brzine izvođenja prevedenih programa. Kod prevođenja programa za sjenčanje moguće je razviti vlastite ili koristiti postojeće iz igara i alata Piglit za testiranje implementacija OpenGL-a i Vulkana.

Odabrane teme završnih radova 2019/2020.

Popis tema

Paralelizam zasnovan na zadaćama {PPHS} [Maja Abramović]

Opis teme

Literatura

 1. Cpp-Taskflow

 2. RxDock

Odabrane teme diplomskih radova 2019/2020.

Odabrane teme završnih radova 2018/2019.

Implementacija Kruskalovog algoritma primjenom tehnologije CUDA {PPHS} [Vicenco Tomaš]

Mentor: dr. sc. Draško Tomić

Zamjenski mentor: v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

Opis teme

Literatura

Prvoaprilski RFC-i {RM2} [Dino Šarković]

Opis teme

Osim ozbiljnih RFC-a, kao što su primjerice oni koji opisuju TCP, IPv6 ili ICMP, postoji i određeni broj RFC-a objavljenih na prvi april koji sadrže inženjerske šale. Bez obzira na njihov humorističan karakter, većina prvoaprilskih RFC-a može se povezati s aktualnim tehnologijama i problemima u domeni računalnih mreža te su stoga zanimljivi za analizu. Cilj rada je analizirati nekolicinu prvoaprilskih RFC-a po izboru studenta, i povezati ih s ozbiljnim RFC-ima na koje se vežu.

Literatura

 1. April Fools’ Day Request for Comments

 2. Limoncelli, T. A. & Salus, P. H. The Complete April Fools’ Day RFCs. (Peer-to-Peer Communications, 2007.)

Rješavanje zadataka iz predmeta Računalne mreže na računalu {RM1} [Andrea Hrelja]

Opis teme

Predmet Računalne mreže jedan od je temeljnih predmeta preddiplomskog studija informatike. Teorijsko gradivo iz predmeta popraćeno je računskim zadacima koji se rješavaju na papiru, ali mogu se rješavati i na računalu korištenjem bilo kojeg alata ili programskog jezika koji podržava osnovne računske operacije. Cilj rada je isprogramirati rješenja odabranih računskih zadataka iz predmeta Računalne mreže u programskom jeziku po želji studenta kako bi se ti zadaci mogli rješavati na računalu i/ili kako bi računalo moglo provjeriti točnost predloženog rješenja. Isprogramirani zadaci moraju raditi tako da daju rješenja budu točna uz varijaciju brojki i drugih postavki u zadacima.

Literatura

 1. Peterson, L. L. & Davie, B. S. Computer networks: a systems approach. (Morgan Kaufmann, 2012.)

 2. Dokumentacija odabranog programskoj jezika

Odabrane teme diplomskih radova 2018/2019.

Performanse upravljačkih programa grafičkog procesora kod izvođenja simulacija molekularne dinamike alatom GROMACS {PPHS} [Mario Ćuro]

Opis teme

GROMACS je jedan od najkorištenijih alata za simulaciju molekularne dinamike i, zbog vrlo dobrih performansi kod izvođenja na grafičkim procesorima korištenjem CUDA-e, redovito spomenuta aplikacija u NVIDIA-inim katalozima softvera i promotivnim materijalima. Tijekom 2014. godine tvrtka StreamComputing (danas StreamHPC) implementirala je podrška za izvođenje na nekim grafičkim procesorima koji podržavaju tehnologiju OpenCL. Carsten Kutzner i suradnici su u dva rada, jednom objavljenom 2015. i jednom koji je u trenutku zadavanja teme u procesu objave, analizirali performanse GROMACS-a na grafičkim procesorima uglavnom koristeći CUDA-u. Cilj ovog rada je na isti način analizirati performanse GROMACS-a korištenjem OpenCL-a na grafičkim procesorima AMD Radeon. Za tu svrhu može se koristiti i razvojna verzija GROMACS-a koja nudi Python API čime je olakšana automatizacija mjerenja performansi.

Ucjenjivački softver {UMS} [Stefano Berneš]

Opis teme

Literatura

Robotska automatizacija procesa {UMS} [Marko Čolak]

Opis teme

Procesi koje radnik unutar poslovnog sustava često izvodi na računalu i koji se mogu opisati nizom akcija koje treba poduzeti zanimljivi su za primjenu robotske automatizacije (engl. robotic process automation). U okviru robotske automatizacije koristi se niz softverskih alata (koji su metafora za industrijske robote) koji onda zamjenjuju radnika kod izvođenja repetitivnih radnji.

Zadatak rada je opisati robotsku automatizaciju procesa i razloge njene primjene (ušteda vremena, pojednostavljenje procesa koje radnik izvodi i sl.), a zatim odabrati proces kojeg radnik često izvodi na računalu (primjerice, otvaranje određene web stranice, preuzimanje datoteke s određenim strukturiranim sadržajem s nje pa čitanje, odabir i pretvorba sadržaja koji se potom unosi u poslovnu aplikaciju koja generira izvještaj koji treba preuzeti i poslati e-poštom). Za odabrani proces potrebno je napraviti dijagram procesa korištenjem UML-a (Unified Modeling Language) ili BPMN-a (Business Process Model and Notation) te provesti automatizaciju korištenjem rješenja otvorenog koda kao što su programski jezik Python i njegovi moduli (bilo standardne biblioteke, bilo treće strane), TagUI i/ili Robot Framework koji služe kao alternativa komercijalnim rješenjima u iste namjene (npr. UiPath, BluePrism, AutomationAnywhere). Za automatizaciju pokretanja razvijenih i postojećih alata potrebno je koristiti postojeće usluge operacijskog sustava (npr. init i cron ili systemd na Linuxu).

Literatura

 1. Lacity, M., and Willcocks, L. P.. Robotic process automation: the next transformation lever for shared services. (London School of Economics Outsourcing Unit Working Research Paper Series, 2015). Rad dostupan putem mrežnih stranica Sveučilišta u Missouriju u St. Louisu.

 2. Willcocks, L. P., Lacity M. & Craig, A. Robotic process automation at Xchanging. (London School of Economics Outsourcing Unit Working Research Paper Series, 2015). Rad dostupan putem mrežnih stranica Londonske škole ekonomije.

 3. Robot Framework Documentation

Instalacija i održavanje računalne učionice {UMS} [Pino Zidarić]

Opis teme

Moderne računalne učionice na fakultetima i u školama rijetko se naivno instaliraju i održavaju računalo po računalo, već je često u pitanju neki oblik centralnog upravljanja instalacijom softvera na svakom pojedinom računalu. Zadatak rada je osmisliti softverski stog i postavke suvremene učionice Odjela zasnovane na operacijskom sustavu Linux. Radi jednostavnosti, može se uzeti da se radi o single-boot sustavu (u praksi to najčešće nije slučaj, ali kako se Linux i Windows na stvarnim računalima na Odjelu za informatiku često stavljaju na različite fizičke diskove, to je dovoljno dobra aproksimacija). Hardver koji se koristi su relativno nove (<5 godina starosti) x86-64 mašine od Intela (i5, rjeđe i7) ili AMD-a (Ryzen 5, možda Ryzen 7). Zahtjevi za učionicom su sljedeći:

 • Temelj je zadnji stabilni Debian (u trenutku zadavanja zadatka: 9) ili zadnji Ubuntu LTS (u trenutku zadavanja zadatka: 18.04).

 • Potrebno je na svakom računalu stvoriti korisnički račun informatičke podrške koji ima sudo pristup (npr. podrska), korisnički račun nastavnika koji ima sudo pristup (npr. predavac) i korisnički račun studenta koji nema sudo pristup (npr. student).

 • Potrebno je omogućiti pristup nastavničkom računalu putem VPN-a (pretpostaviti da negdje postoji VPN poslužitelj na javnoj adresi koji se može koristiti), a osim toga VPN-om se mora omogućiti komunikacija između učionica s nastavničkog računala u jednoj učionici na nastavničko računalo u drugoj učionici) (OpenVPN, SoftEther ili Wireguard).

 • Potrebno je instalirati softver za nadzor studentskog rada (poslužiteljska strana na nastavničkom računalu, klijentska strana na studentskim) (Veyon ili Epoptes).

 • Potrebno je postaviti apt-cacher-ng (poslužiteljska strana na nastavničkom računalu, studentska računala ga koriste).

 • Potrebno je postaviti Ansible na nastavničkom računalu kako bi se moglo upravljati instalacijom softvera na studentskim računalima s jednog mjesta.

 • Potrebno je napraviti skriptu koja kod poziva s nastavničkog računala na svim studentskim računalima putem vatrozida zabranjuje pristup svim stranicama na internetu osim Merlina.

 • Potrebno je napraviti skriptu koja kod poziva s nastavničkog računala na svim studentskim računalima odjavljuje studentskog korisnika ako je prijavljen i zatim briše sve datoteke unutar kućnog direktorija tog korisnika pa kopira sadržaj direktorija /etc/skel na njihovo mjesto.

Biblioteke heterogene sustavske arhitekture platforme ROCm {PPHS} [Augustin Sočković]

Opis teme

Dok se aplikacija izvodi u heterogenom računalnom sustavu, grafički i središnji procesor razmjenjuju podatke koje aplikacija koristi za izvođenje operacija.

Odabrane teme završnih radova 2017/2018.

Napadi tipa man-in-the-middle na HTTPS i njihovo prepoznavanje {RM2} [Dominik Varelija]

Opis teme

Širenjem interneta i širenjem broja i vrsta uređaja koji internetu pristupaju sigurnost računalnih mreža sve je veći izazov. Unatoč rastu korištenja šifriranja na webu, sam prijelaz na HTTPS nije dovoljan da se onemoguće napadi presretanjem prometa (engl. man-in-the-middle). Primjerice, kako autoriteti certifikata kojima su označeni kao da im se vjeruje mogu izdavati certifikate po želji za bilo koju domenu na internetu, u slučaju zlonamjernog djelovanja mogu omogućiti presretanje šifriranog prometa bez da korisnik to uoči obzirom da i dalje pristupa web stranici putem HTTPS-a. Zadatak rada je opisati navedeni i druge napade tipa man-in-the-middle na HTTPS i metode njiho0vog prepoznavanja i prevencije.

Literatura

 1. Half the Web Is Now Encrypted. That Makes Everyone Safer (Wired)

 2. Durumeric, Zakir, et al. “The Security Impact of HTTPS Interception.” Network and Distributed Systems Symposium (NDSS’17). 2017. Rad dostupan putem mrežnih stranica J. Alexa Hanldermana.

 3. Detecting HTTPS Interception (Caddy web server)

Nomulus: softver otvorenog koda za upravljanje registrom domena (Nomulus: open source domain registry management software) {RM2} [Sanja Ivić, preneseno iz 2016/2017.]

Opis teme

Rastom prostora internetskih domena na veći skup ekstenzija vršnog nivoa (engl. top-level domain extensions) od 2011. godine nadalje raste i broj kompanija koje se bave upravljanjem domenama. Posao upravljanja registrom domena, koji su nekoć radili Verisign, Afilias, Neustar i nacionalni registri pojedinih država, danas rade stotine kompanija. Među njima su i, osim kompanija koje nove domene prodaju, kompanije koje nove domene koriste isključivo za vlastite potrebe (BMW za .bmw, Ferrari za .ferrari, Nike za .nike itd.). U takvoj situaciji softver za upravljanje registrom domena umjesto alata koji svaki registar razvija isključivo za internu potrebu postaje potencijalno široko primjenjiv softver, a jedna od mogućnosti razvoja takvog softvera je kroz projekt otvorenog koda. Nomulus je softver otvorenog koda koji Google Registry koristi za upravljanje domenama koje su im dodijeljene (.google, .how, .foo…), a napravljen je tako da ga mogu koristiti i drugi registri domena. Osim Googlea, u razvoju sudjeluje i Donuts, jedan od registara domena nastalih prilikom posljednje ekspanzije prostora internetskih domena. Zadatak rada je analizirati mogućnosti softvera i opisati proces instalacije, konfiguracije i korištenja iz hipotetske perspektive registra domena koji je vlasnik barem dvije nove ekstenzije vršnog nivoa. Literatura

 1. nTLDStats

 2. NameStat

 3. Nomulus

 4. Nomulus na GitHubu

 5. Introducing Nomulus: an open source top-level domain name registry (Google Open Source Blog)

 6. ICANN New gTLDs

Ugradbeni softver za bežične usmjerivače OpenWrt / LEDE (OpenWRT/LEDE embedded wireless router software) {RM1} [Matija Banjan, preneseno iz 2016/2017.]

Opis teme

OpenWrt / LEDE je distribucija Linuxa koja se koristi kao ugradbeni softver za bežične usmjerivače. Podržava velik broj usmjerivača, a koristi se primarno kao zamjena za često zastarjeli i nesigurni proizvođačev ugradbeni softver. OpenWrt je slobodni softver otvorenog koda. Zadatak rada je opisati mogućnosti, način instalacije i način rada OpenWrt-a ili LEDE-a.

Literatura

 1. OpenWRT

 2. LEDE

Odabrane teme diplomskih radova 2017/2018.

Implementacija TCP-a u jezgri Linuxa i njene primjene (TCP implementation in Linux kernel and its applications) {OS1} [Ana Tomasović]

Mentor: doc. dr. sc. Božidar Kovačić

Komentor: dr. sc. Vedran Miletić

Opis teme

Transmission Control Protocol (TCP) je protokol koji logički pripada četvrtom, transportnom, sloju OSI modela i pruža pouzdan prijenos podataka: slanje paketa u točnom redoslijedu, provjeru i ispravljanje grešaka nastalih u prijenosu te kontrolu zagušenja veze. Sam protokol je standardiziran, ali implementacija protokola je specifična za svaki operacijski sustav sukladno potrebama njegovih korisnika i interesima njegovih razvijatelja. Jezgra operacijskog sustava Linux je otvorenog koda te je implementacija stoga internetskih protokola, specifično i protokola TCP, dostupna za analizu i prilagodbu. Cilj rada je opisati implementaciju TCP-a u stogu internetskih protokola u jezgri operacijskog sustava Linux te opisati primjene dostupnih mehanizama za pouzdan prijenos paketa.

Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot (Godot open source 2D and 3D game engine) {PPHS} [Kristijan Faust]

Mentor: doc. dr. sc. Božidar Kovačić

Komentor: dr. sc. Vedran Miletić

Opis teme

Godot je pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara dostupand pod licencom MIT. Razvojna okolina radi na Linuxu, macOS-u, Windowsima i drugim operacijskim sustavima, a moguće je izrađivati igre za PC, konzole, mobilne i web platforme korištenjem jezika C++, C# ili vlastitog skriptnog jezika GDScript, sintaksom sličnog Pythonu. Cilj rada je dati generalni opis pogona Godot i pregled aktivnosti koje zajednica provodi u procesu njegovog razvoja, zatim analizirati njegov dizajn, opisati razvojnu okolinu s osobitim naglaskom na GDScript te, naposlijetku, prikazati kako se pakiraju stvorene igre za distribuciju na različitim platformama.

Odabrane teme završnih radova 2016/2017.

Utjecaj interneta na rezultat predsjedničkih izbora 2016. godine u Sjedinjenim Američkim Državama (Impact of the Internet on the result of US Presidential Election 2016) {RM2} [Mihael Orlović]

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

Tijekom izbornog ciklusa u Sjedinjenim Američkim Državama 2015. i 2016. nominaciju Republikanske stranke među 17 kandidata osvojio je Donald John Trump, zvijezda reality TV showa Pripravnik (engl. The Apprentice), a nekoliko mjeseci kasnije je na iznenađenje šire javnosti osvojio i predsjedničke izbore. Među različitim glasačkim blokovima, Trump je vrlo rano zainteresirao korisnike interneta koji koriste Twitter, Facebook, Reddit i 4chan za širenje takozvanih memeja, ideja koje čine internetsku kulturu. Taj glasački blok je počeo vrlo aktivno proizvoditi i distribuirati memeje o “God Emperoru” Trumpu i drugim kandidatima Republikanske, Demokratske i ostalih stranaka, s ciljem da mu pomogne osvojiti izbore. Ne ulazeći u radu u ideološke prepirke i ne birajući stranu, zadatak je analizirati dostupne podatke o čitanosti (putem Alexe, SimilarWeba, Google Trendova i drugih izvora), stavovima, anketama i predviđanjima mainstream medija (MSNBC/NBC News, CNN, ABC News, CBS News, New York Times, Washington Post, Fox News), alternativnih medija (Breitbart, InfoWars, RT, New York Post, The Guardian, HuffPost, The Rebel Media, FiveThirtyEight i drugi manji mediji), društvenih mreža i mjesta za diskusiju (Facebook, Twitter, Reddit /r/the_donald i /r/MrTrump, YouTube/Periscope kanali e-celebrityja i političkih komentatora kao što su Lauren Southern, Gavin McInnes, Mike Cernovich, Stefan Molyneux, Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson), slikovnih ploča (4chan i ostali chanovi). Student može analizirati detaljnije partikularne događaje ili serije događaja sukladno vlastitim interesima (primjerice, doseg, utjecaj i vijesti iz medija na temu Wikileaksovih objava Podestinih e-mailova, aktivnost Southern Poverty Law Centra, ACLU-a i/ili ADL-a, priču o ruskom utjecaju na izbore, problem lažnih vijesti, aktivnost grupe Correct the Record).

Literatura

 1. Google Trends Indicate Trump Landslide (Regated)

 2. Hine, Gabriel Emile, et al. “Kek, Cucks, and God Emperor Trump: A Measurement Study of 4chan’s Politically Incorrect Forum and Its Effects on the Web.” International Conference on Web and Social Media (ICWSM). Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2017. Rad dostupan na stranicama laboratorija i arXivu

 3. Trump’s shrinking electoral map (Politico)

 4. How the Trump Campaign Built an Identity Database and Used Facebook Ads to Win the Election (Joel Winston, posted on Medium)

 5. No, Big Data Didn’t Win the U.S. Election (Bloomberg)

 6. Top 10 Trending Keywords in .Com & .Net Registrations in November (Verisign)

 7. Initial D. Trump

 8. How Facebook Saw Trump Coming When No One Else Did (Erin Pettigrew, posted on Medium)

 9. Trump will win the election and is more popular than Obama in 2008, AI system finds (CNBC)

 10. Trump’s Big Data Mind Explains How He Knew Trump Could Win (Wired)

 11. App maker: Trump will win election (USA Today)

 12. Clinton vs. Trump: Predicting The Electoral College (HuffPost)

 13. Donald Trump v Hillary Clinton: This Map Predicts Who Wins (Time)

 14. 2016 Election Forecast (FiveThirtyEight)

 15. On A Scale From 1 To 10, How Much Should Democrats Panic? (FiveThirtyEight)

 16. Election Update: Democrats Should Panic … If The Polls Still Look Like This In A Week (FiveThirtyEight)

 17. Visualizing Clinton, Podesta, and the DNC’s Wikileaks E-mail Networks

 18. Zannettou, Savvas, et al. “The Web Centipede: Understanding How Web Communities Influence Each Other Through the Lens of Mainstream and Alternative News Sources.” arXiv preprint arXiv:1705.06947 (2017). Rad dostupan na arXivu.

Usporedba Khronos Vulkan i OpenGL API-ja (Comparison of Khronos Vulkan and OpenGL APIs) {PPHS} [Darko Kraljević]

Opis teme

OpenGL je višeplatformski API za prikaz 2D i 3D vektorske grafiku. Vulkan je višeplatformski API za 3D grafiku i računanje na grafičkim procesorima. Autor oba API-ja je Khronos grupa. Vulkan je dizajniran specifično za moderne grafičke procesore, namijenjen je kao zamjena za OpenGL, a razvijen je na bazi AMD-ovog API-ja Mantle. Vulkan danas koristi nekolicina igara, od kojih je prva na svijetu bila The Talos Principle hrvatske kompanije Croteam. Zadatak rada je opisati i međusobno usporediti značajke oba API-ja, analizirati koje su značajke API-ja i hardvera učinile OpenGL neprikladnim za moderne grafičke procesore i moderne igre, na koje su načine AMD i NVIDIA zaobilazili ograničenja OpenGL-a, opisati nastanak Mantlea i kasnije Vulkana.

Testiranje implementacija OpenGL-a i OpenCL-a alatom Piglit (Testing OpenGL and OpenCL implementations using Piglit) {PPHS} [Mario Ćuro]

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

Piglit je skup testova za implemetacije OpenGL-a i OpenCL-a neovisan o hardveru, te se koristiti za testiranje grafičkih procesora tvrtki AMD, Intel i NVIDIA. Zadatak rada je prezentirati značajke Piglita i opisati testove koje posjeduje u terminima značajki OpenGL-a/OpenCL-a koje zahtijevaju. Potrebno je izvesti testove na hardveru i driveru po izboru studenta te analizirati rezultate.

Literatura

 1. Piglit

 2. OpenGL

 3. OpenCL

 4. Dokumentacija upravljačkih programa odabranog hardvera

Ograničenje pokretanja operacijskih sustava tehnologijom UEFI Secure Boot (Restricting operating system boot using UEFI Secure Boot technology) {OS1} [Kristian Nekić, preneseno iz 2015/2016.]

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

S izlaskom operacijskog sustava Microsoft Windows 8 na desktop i laptop računalima pojavljuje se nova tehnologija Secure Boot. Iako u osnovi osmišljena da spriječi pokretanje zlonamjernog softvera na računalima korisnika, Microsoftova gotovo potpuna kontrola nad potpisivanjem softvera pokrenula je brojne kritike. Cory Doctorow nudi viziju sadašnjosti i budućnosti u kojoj su računala samovozeći automobili, medicinska pomagala i kućanski aparati te koriste neku varijantu Secure Boota kako bi spriječili pokretanje nepotpisanih programa, primjerice vlastitog softvera za samovozeći automobil. Doctorowa brine taj izostanak mogućnosti prilagodbe uređaja čiji ste vlasnik, a sam proces uvođenja tehnologija srodnih Secure Bootu naziva “građanskim ratom protiv računarstva opće namjene”. S izlaskom operacijskog sustava Windows 10 zabrinutost kritičara raste, obzirom da Microsoft više ne traži od proizvođača računala da omogući isključivanje Secure Boota ukoliko korisnik to želi i time ne osigurava slobodu korisnika. Zadatak rada je opisati tehničke i društvene izazove koje ova tehnologija donosi. Ovisno o interesu studenta, rad može biti više usmjeren na tehničke značajke i obraditi komplementarne tehnologije (konkretno, Intel BootGuard) ili pak na društveni kontekst i obraditi društvene posljedice građanskog rata protiv računarstva opće namjene.

Operacijski sustav CoreOS (CoreOS operating system) {OS2} [Matija Šegović, preneseno iz 2015/2016.]

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

CoreOS je operacijski sustav otvorenog koda zasnovan na jezgri Linux koji omogućuje pokretanje aplikacija korištenjem kontejnera. Iako inicijalno zasnovan na Dockeru, danas koristi vlastito rješenje za kontejnersku virtualizaciju. CoreOS je primarno namijenjen za velike instalacije u cloudima, gdje se ne administriraju individualne virtualne mašine već se njima upravlja sistemski korištenjem specijaliziranih alata. Zadatak rada je opisati CoreOS i kontejnere te usporediti CoreOS-om s tradicionalnim operacijskim sustavima za cloude.

Literatura

 1. CoreOS

 2. Project Atomic

 3. Scheepers, Mathijs Jeroen. “Virtualization and containerization of application infrastructure: A comparison.” (2014).

Odabrane teme završnih radova 2015/2016.

Datotečni sustavi ZFS i Btrfs (Btrfs and ZFS filesystems) {OS1} [Ana Tomasović]

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

ZFS je transakcijski datotečni sustav i LVM razvijen od strane Sun Microsystems za Solaris. Prebačen je na FreeBSD kao dio jezgre, a na Linuxu je implementiran u korisničkom prostoru korištenjem mehanizma FUSE. Btrfs je datotečni sustav razvijen od strane Oracle-a za upotrebu na Linux sustavima. Btrfs ima brojne značajke koje postoje u ZFS-u, kao što su kopiranje kod zapisivanja (copy-on-write), snimke (snapshots) i kompresija. Razvoj Btrfs-a započeo je 2007. godine, a prva stabilna verzija je proglašena 2014. Oba datotečna sustava stavljaju naglasak na skaliranje, te na popravak nedostataka postojećih datotečnih sustava, ali svaki od njih ima jedinstven pristup i koncepte. Pored toga, razlikuju se i u licenci, što onemogućuje da ZFS bude dio jezgre Linuxa. Zadatak rada je opisati oba datotečna sustava, usporediti ih međusobno, te s datotečnom sustavima ext4 (Linux) i UFS2 (FreeBSD).

Literatura

 1. OpenZFS

 2. ZFS on Linux

 3. Bonwick, Jeff, et al. “The zettabyte file system.” Proc. of the 2nd Usenix Conference on File and Storage Technologies. 2003.

 4. Dawidek, Pawel Jakub, and Marshall Kirk McKusick. “porting the Solaris ZFS file system to the FreeBSD operating system.” ; login:: the magazine of USENIX & SAGE 32.3 (2007): 19-24.

 5. btrfs Wiki

 6. Rodeh, Ohad, Josef Bacik, and Chris Mason. “BTRFS: The Linux B-tree filesystem.” ACM Transactions on Storage (TOS) 9.3 (2013): 9.

 7. Heger, Dominique A.. “Workload Dependent Performance Evaluation of the Btrfs and ZFS Filesystems.” CMG (2009).

Intelektualno vlasništvo nad softverom: licence i patenti (Intellectual property rights in software: licences and patents) {OS1} [Milan Petrović]

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

Softver kao autorsko djelo spada pod zakon o autorskom pravu, a pored toga je u pojedinim državama patentabilan. Zakon o autorskom pravu nad softverom uglavnom nije predmet kritike, ali softverski patenti jesu. Iako originalno zamišljeni da štite inovatora od neovlaštenog kopiranja njegove ideje, i daju inovatoru prednost pred drugima na tržištu, danas se uglavnom koriste za obračunavanje velikih korporacija s novonastalom konkurencijom, za obranu velikih korporacija od podjednako velike konkurencije, te od strane takozvanih “patent trollova” za stjecanje profita na temelju kršenju patenata od strane korporacija koje su se probile na tržištu. Zadatak rada je opisati, kategorizirati i međusobno usporediti softverske licence te dati pregled zakonskog okvira koji se odnosi na softverske patenate u EU i SAD-u. Pored toga, potrebno je analizirati nekoliko aktualnih primjera prema izboru studenta velikih korporacija, “patent trollova” i patenata oko kojih su se vodili sudski procesi.

Literatura

 1. GNU Licenses

 2. Licences at Choose a License

 3. Licences and Standards at Open Source Initiative

 4. Copyleft compliance at Software Freedom Conservancy

 5. EFF on Patents

 6. EFF’s Patent Busting Project

 7. Open Invention Network

 8. Patent Commons

 9. Munich Intellectual Property Law Center

 10. Mises Institute

 11. Leifeld, Philip, and Sebastian Haunss. “Political discourse networks and the conflict over software patents in Europe.” European Journal of Political Research 51.3 (2012): 382-409.

 12. Allison, John R., and Ronald J. Mann. “Disputed Quality of Software Patents, The.” Wash. UL Rev. 85 (2007): 297.

 13. Garfinkel, Simson L., Richard M. Stallman, and Mitchell Kapor. “Why patents are bad for software.” High Noon in the Electronic Frontier: Conceptual Issues in Cyberspace (1996).

 14. Rychlicki, Tomasz. “GPLv3: new software licence and new axiology of intellectual property law.” European Intellectual Property Review 30.6 (2008): 232.

 15. Rosen, Lawrence. Open source licensing. Prentice Hall, 2005.

 16. Evans, David S., and Anne Layne-Farrar. “Software patents and open source: the battle over intellectual property rights.” Va. JL & Tech. 9 (2004): 1.

ICANN-ov program novih vršnih imena domena (ICANN’s new top level domains program) {RM2} [Iris Babić]

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

U jesen 1984. godine RFC 920 pod naslovom “Domain Requirements” uspostavio je prvih šest vršnih domena: .arpa, .gov, .edu, .com, .mil, .org, i najavio uspostavljanje vršnih domena za svaku pojedinu državu (npr. .de za Njemačku, .ch za Švicarsku, .hr za Hrvatsku). Ubrzo nastaje i .net, a 2000. godine nastaju i .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name i .pro, a nekoliko država, uključujući Kolumbiju, Tokelau, Palau i Kokosove Otoke, predaje svoje vršne domene na upravljanje privatnim kompanijama koje ih zatim prodaju kao alternativu prilično zauzetoj .com domeni.

Međutim, prava promjena događa se tek 2012. kad ICANN otvara mogućnost privatnim kompanijama da zauzmu generičku vršnu domenu. Zadatak rada je dati pregled programa novih vršnih domena, usporediti ga s prethodnim komercijalizacijama državnog domenskog prostora i analizirati njegove tehničke i društvene izazove.

Slobodni softver za anonimnu komunikaciju Tor (Tor: free software for anonymous communication) {RM1} [Marjana Bjelić]

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

Tor (The Onion Router) je slobodan softver za anonimnu komunikaciju putem interneta. Iako se u medijima najčešće spominje kao alat za distribuiranje ilegalnih sadržaja i prodaju kontroliranih supstanci, njegove primjene su puno šire: omogućuje anonimnost korisnika interneta koji žele zaobići cenzuru, skriti svoj identitet od zlostavljača, i novinara koji želi objaviti priču koja sadrži povjerljive informacije i čijom objavom bi ugrozio sebe. Usluge unutar Tora nazivaju se skrivenim uslugama i koriste specifičnu domenu .onion koja nije dostupna van Tora (primjerice, Facebook je dostupan putem adrese facebookcorewwwi.onion). Kako .onion domena nema nema centralni registar, potrebno je znati točnu domenu svake usluge kako bi joj se moglo pristupiti. Zadatak rada je opisati način na koji Tor osigurava anonimnost korisnika i način rada skrivenih usluga.

Odabrane teme diplomskih radova 2015/2016.

Primjena responsive tehnologije za izradu dokumentacije aplikacije CP2K (Application of responisve technology for creating CP2K documentation) {DS} [Kristijan Lenković]

Mentor: doc. dr. sc. Božidar Kovačić

Komentor: dr. sc. Vedran Miletić

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

CP2K je popularan slobodan softver otvorenog koda za molekularnu dinamiku. Dokumentacija alata CP2K koristi neresponzivan web dizajn što otežava njezino korištenje na različitim uređajima. Cilj rada je korištenjem responzivnih tehnologija weba predložiti novi dizajn i strukturu dokumentacije.

Literatura

 1. Bootstrap

 2. CP2K

 3. Dokumentacija Java Platform SE 7, primjer dizajna korisničkog sučelja

 4. Dokumentacija Doxygena, primjer dizajna korisničkog sučelja

Analiza učinkovitosti paralelnih aplikacija (Performance analysis of parallel applications) {DS} [Tomislav Šubić]

Mentor: doc. dr. sc. Božidar Kovačić

Komentor: dr. sc. Vedran Miletić

Poveznica na rad u repozitoriju

Opis teme

Za mjerenje performansi paralelnih aplikacija koriste se specijalizirani alati kao VAMPIR, MPPTEST, Allinea MAP i Valgrind. Cilj rada je opisati jedan ili više navedenih alata po izboru studenta te kroz različite primjere pokazati probleme s performansama koje je moguće takvim alatima prepoznati.

Literatura

 1. Gropp, William, and Ewing Lusk. “Reproducible measurements of MPI performance characteristics.” European Parallel Virtual Machine/Message Passing Interface Users’ Group Meeting. Springer, Berlin, Heidelberg, 1999. Rad dostupan putem mrežnih stranica Williama D. Groppa

 2. VAMPIR

 3. MPPTEST

 4. Allinea MAP

 5. Valgrind