Section author: Vedran Miletić

Rad s Python okvirom waf

Note

Materijali su složeni prema Waf Tutorialu. Za više detalja proučite ostalu Waf dokumentaciju i Waf Book.

Sustavi za automatizaciju izgradnje softvera (engl. build automation system) su aplikacije koje automatiziraju ili skriptiraju aktivnosti u procesu izgradnje softvera.

Primjeri takvih alata su Autotools, CMake qmake (dio Qt <https://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(software)>-a, SCons <https://en.wikipedia.org/wiki/SCons>__, Waf i drugi.

Autotools i CMake rade tako da generiraju datoteku ./configure, a ponekad i datoteku Makefile. Korisnik ih najčešće pokreće putem prethodno napravljenih skripti za kompajiranje programa, a za samu izgradnju koristi make.

Waf je okvir za konfiguraciju, prevođenje i instalaciju aplikacija. Za razliku od Autotools-a i CMake-a, Waf ne koristi make.

Da bi iskoristili Waf na svojem projektu, postupak je vrlo jednostavan:

 • $ cd myproject

 • $ curl -o waf http://ftp.waf.io/pub/release/waf-1.7.16

 • $ chmod +x waf

 • u istom direktoriju treba napravit wscript sa sadržajem

  def configure(conf):
    print("configure!")
  
  def build(bld):
    print("build!")
  

  čime smo omogućili pokretaje naredbi:

  • $ ./waf configure

  • $ ./waf build

Todo

Ovdje nedostaje zadatak.

Faze izgradnje softvera su:

 • configure

 • build

 • install

 • uninstall

 • dist – stvara datoteku s izvornim kodom

 • clean – čisti datoteke stvorene u build fazi