Section author: Vedran Miletić

Rad s Python modulom mpi4py: upravljanje okolinom

Ova značajka je dio standarda MPI-1.

Dokumentacija svih funkcija koje koristimo u nastavku dana je u sklopu pregleda dostupne funkcionalnosti u mpi4py-u.

Inicijalizacija i finalizacija

  • Init() – incijalizacija okoline za izvođenje MPI aplikacije

  • Finalize() – uništavanje okoline izvođenja MPI aplikacije

Informacije o implementaciji

  • Get_version() – vraća verziju MPI standarda koja se koristi kao uređeni par oblika (major, minor)

  • Get_library_version() – vraća verziju MPI standarda koja se koristi kao niz znakova

  • Get_processor_name() – vraća ime domaćina koji izvodi proces

Todo

Ovdje nedostaje zadatak.

Mjerači vremena

  • Wtime() – vraća vrijeme operacijskog sustava kao vrijednost tipa float, ekvivalent funkciji time() unutar Python modula time

  • Wtick() – vraća informacije o preciznosti mjerača vremena

Todo

Ovdje nedostaje zadatak sa mjerenjem vremena izvođenja nekog algoritma.

Baratanje pogreškama

Baratanje pogreškama izvodi se hvatanjem iznimki. Pozivi MPI funkcija u slučaju greške podižu iznimku, instancu klase Exception.