Section author: Vedran Miletić

Rad s Python modulom mpi4py: jednostrana komunikacija

Dokumentacija svih funkcija dana je u sklopu opisa aplikacijskog programskog sučelja klase Win.