Section author: Vedran Miletić

Rad s Python modulom mpi4py: jednostrana komunikacija

Ova značajka je dio standarda MPI-2.

Dokumentacija svih funkcija koje koristimo u nastavku dana je u sklopu pregleda dostupne funkcionalnosti u mpi4py-u.

Todo

Ovaj dio treba napisati u cijelosti.

 • MPI.Win.Create()

 • MPI.Win.Free()

 • MPI.Win.Put()

 • MPI.Win.Get()

 • MPI.Win.Accumulate()

 • MPI.Win.Start()

 • MPI.Win.Complete()

 • MPI.Win.Post()

 • MPI.Win.Wait()

 • MPI.Win.Fence()

 • MPI.Win.Lock()

 • MPI.Win.Unlock()