Section author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov

Diskovi, particije, datotečni sustavi i mjesta montiranja

Diskovi i particije

 • particioniranje je podjela diska u particije, omogućuje da na jedan fizičk disk odvojimo u više nezavisnih dijelova

  • informacije o particioniranju su zapisane u particijskoj tablici koja je dio glavnog unosa pokretanja (engl Master Boot Record, MBR)

  • stanadardna particijska tablica nudi dvije mogućnosti: 4 primarne particije ili 3 primarne i 1 sekundarna (koja sadrži do 64 logičke)

  • standardna particijska tablica podržava diskove do veličine 2 terabajta

  • spomenuto je prilično ograničavajuće za današnje pojmove, ali može se zaobići korištenjem

   • logičkih volumena (engl. logical volumes); implementacija pod Linuxom naziva se LVM; više na , ili

   • GUID particijske tablice (engl. GUID partition table, GPT).

 • primjer particioniranja diska veličine 320 GB

  • / – 25 GB

  • /boot – 0.5 GB

  • /home – 290 GB

  • swap – 4.5 GB

 • fdisk je alat za particioniranje

  • prilično je jednostavan za korištenje kada znate osnovne pojmove particioniranja (nećemo ga koristiti, ali ga spominjemo jer je vrlo važan)

 • imenovanje diskova

  • /dev/sda – prvi disk

  • /dev/sdb – drugi disk

  • /dev/sda1 – prva particija prvog diska

  • /dev/sda2 – druga particija prvog diska

  • /dev/sdb5 – prva logička particija drugog diska

  • /dev/sdd6 – druga logička particija četvrtog diska

Zadatak

Što znamo o sljedećim particijama diska:

 • /dev/sdf7,

 • /dev/sde3?

 • imenovanje ostalih uređaja za pohranu podataka

  • /dev/sr0 – prvi CD/DVD uređaj

  • /dev/st0 – prvi uređaj pisanje i čitanje vrpce

  • Napomena: ranije su postojale dvije konvencije, jedna za IDE (PATA) (/dev/hd*), a druga za SCSI, SATA i SAS diskove (/dev/sd*); danas se za sve koristi ova druga

 • eject /dev/sr0 izbacuje ladicu CD/DVD uređaja /dev/sr0

 • sg_map pokazuje koja imena uređaja za pohranu podataka korespondiraju kojima

  • /dev/sd*, /dev/sr* i /dev/st* postoje i pod nazivom oblika /dev/sg*

  • dio softverskog paketa sg3-utils (ne dolazi u zadanoj instalaciji većine distribucija)

Zadatak

 • Saznajte koje particije postoje na računalu na kojem radite. Jesu li one primarne, sekundarne ili logičke?

 • Saznajte ima li računalo na kojem radite CD/DVD uređaj. Možete li izbaciti ladicu? ;-)

Datotečni sustavi

 • datotečni sustav (engl. file system) je sadržan na particiji sadrži datoteke

  • FAT{16,32} – datira iz doba MS-DOS-a; FAT 32 omogućuje veću veličinu datotečnog sustava i pojedine datoteke, limit 4 gigabajta za veličinu datoteke

  • NTFS kreće 1993. godine sa Windows NT 3.1

   • jako dobar datotečni sustav

   • podržan i pod operacijskim sustavima sličnim Unixu putem NTFS-3G; zbog nedostatka dokumentacije koja objašnjava kako implementirati podršku za NTFS stvoren je reverse engineeringom

  • ext{2,3,4} je Linux extended file system

   • ext2 ne podržava dnevničenje (pojam ćemo objasniti nešto kasnije)

   • ext3 i ext4 podržavaju dnevničenje

  • Reiser{FS,4} zasnovan na B*-stablima kao podatkovnoj strukturi

  • Btrfs je vjerojatni nasljednik ext4, također je zasnovan na B-stablima, ali se još uvijek intenzivno razvija i ne smatra dovoljno stabilnim

  • XFS

  • JFS, IBM-ov datotečni sustav

  • NILFS2

  • UFS je Unix-ov datotečni sustav, koriste ga Solaris i brojni BSD-i

 • montiranje (engl. mount) je povezivanje datotečnog sustava particije na neki direktorij u postojećem datotečnom sustavu

  • Linux je jednokorijenski OS, pa se sve nalazi negdje pod direktorijem /

  • npr. /dev/sda3 može biti montiran na /home

 • mount je naredba za montiranje datotečnih sustava; primjer:

  $ mount /dev/sda3 /home
  
 • umount je naredba za odmontiranje datotečnih sustava; primjer:

  $ umount /dev/sda3
  

  ili

  $ umount /home
  

Zadatak

 • Saznajte koje su particije trenutno montirane i koji datotečni sustav imaju na sebi.

 • Provjerite poklapaju li se informacije koje ste dobili na bilo koji način sa sadržajem datoteka /etc/mtab i /etc/fstab. (Uputa: da bi razumijeli prvi stupac /etc/fstab proučite stranicu o UUID na Wikipediji.)

swap prostor

 • virtualna memorija podrazumijeva istovremeno korištenje brže unutarnje (radne) i sporije vanjske memorije (čvrsti disk)

  • izmjenjuje sadržaj u radnoj i vanjskoj memoriji, s ciljem ostvarivanje većeg efektivnog kapaciteta

  • nekad veoma značajno, ali danas se dosta manje koristi (4-8-16 gigabajta radne memorije standard)

 • swap prostor je particija ili datoteka; koristi se u dvije situacije

  • kada nema dovoljno mjesta u radnoj memoriji za smještenje nekog od programa,

  • za hibernaciju (suspend to disk, STD, ACPI S4 stanje); kod isključivanja računala sadržaj radne memorije sprema se na disk i kod ponovnog pokretanja računala učitava u memoriju

 • hibernacija != suspenzija

  • suspenzija (suspend to RAM, STR, ACPI S3 stanje); radna memorija ostaje pod naponom i čuva sadržaj, a kod buđenja se pokreću sve ostale komponente u računalu

  • ponekad ima problema zbog loše implementacije ACPI standarda u BIOS-u matične ploče

Zauzeće i kapacitet diska

 • du ispisuje koliko na disku zauzima određeni direktorij/datoteka

 • df ispisuje slobodan prostor na datotečnom sustavu

Zadatak

 • Ispišite veličinu koju direktorij /usr zauzima na datotečnom sustavu na kojem se nalazi, i to na način da se vrijednost ispisuju u MiB, GiB za sve datoteke, a ne samo direktorije.

 • Pronađite način da ispišete ukupan zauzeti i slobodan prostor na svim particijma.

Konzistentnost i dnevničenje

 • kod iznenadnog prekida rada može doći do nekonzistentnog stanja datotečnog sustava (popis datoteka koje se nalaze na datotečnom sustavu nije točan)

 • dnevnik (engl. journal) zapisuje koje će promjene napraviti na datotečnom sustavu prije nego ih napravi, omogućuje relativno brzu provjeru konzistentnosti datotečnog sustava

  • svi ranije navedeni datotečni sustavi osim FAT{16,32} i ext2 su dnevnički datotečni sustavi (engl. journaling file system)

 • fsck je naredba za provjeru datotečnog sustava particije

 • mkfs je naredba za stvaranje datotečnog sustava na particiji (spominjemo radi potpunosti)

Zadatak

 • Pokušajte napraviti provjeru datotečnog sustava particije /dev/sda3. Objasnite grešku koje vam sustav javlja.

 • Pokušajte napraviti provjeru datotečnog sustava /boot. Objasnite upozorenje i grešku koju vam sustav javlja.

 • Pokušajte napraviti provjeru datotečnog sustava /usr. Objasnite grešku koju vam sustav javlja.

 • Pokušajte napraviti provjeru datotečnog sustava /. Objasnite grešku koju vam sustav javlja.

Ponovimo!

 • Čemu služi MBR?

 • Kakve mogućnosti nudi standardna particijska tablica?

 • Kako se imenuju diskovi u UNIX-like operacijskim sustavima? Koristite primjer sustava na kojem radimo

 • Za što koristimo fdisk?

 • Koje smo datotečne sustave spominjali?

 • Kako provjeravamo zauzeće diska?

 • Pojasnite pojam dnevnika i njegovu ulogu u sustavu.