Section author: Vedran Miletić

Kemoinformatika i računalna kemija

Kemoinformatika je interdisciplinarno područje znanosti koje se bavi razvojem metoda i softvera za rješavanje kemijskih problema. Naziv računalna kemija se također nekad koristi za dijelove kemoinformatike koji se bave implementacijom metoda teorijske kemije na računalu.

https://engineering.stanford.edu/magazine/article/what-if-we-could-design-powerful-drugs-without-unwanted-side-effects