Section author: Vedran Miletić, Edvin Močibob

Rad s protokolima aplikacijske razine

Pregled protokola aplikacijske razine

Pojam URL-a

URL (uniform resource locator) je znakovni niz koji predstavlja vezu na neki resurs. URL se često koristi za web stranice (HTTP protokol) no, između ostalih, podržava FTP i e-mail (mailto) protokole.

Sintaksu URL-a čine: protokol, domena ili IP adresa, broj porta (opcionalno) i putanja do resursa. Primjerice:

http://www.example.org/page/subpage

Protokoli HTTP i HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je aplikacijski protokol i temelj podatkovne komunikacije za WWW. Internet Engineering Task Force (IETF) i the World Wide Web Consortium (W3C) stoje iza njegovog razvijanja. HTTP radi na request-response paradigmi po kljent-poslužitelj modelu. Jedna HTTP sesija sastoji se od niza zahtjeva (klijent) i odgovora (poslužitelj).

HTTPS je proširenje HTTP protokola SSL/TLS slojem. HTTPS se koristi za sigurnu komunikaciju preko računalne mreže. U srži TLS-a je korištenje privatnih i javnih ključeva te enkripcija podataka. HTTPS još podrazumijeva autentifikaciju i korištenje certifikata za dokazivanje identiteta.

Protokol FTP

FTP (File Transfer Protocol) je mrežni protokol koji omogućuje transfer datoteka sa jednog domaćina na drugi preko TCP veze. Radi na klijent-poslužitelj principu. FTP može, ali ne mora koristiti autentifikaciju.

FTPS proširuje FTP tako da uz autentifikaciju omogućuje i enkripciju (SSL/TLS usluge). FTPS treba razlikovati od SFTP protokola koji je vezan uz SSH (Secure Shell).

Osnovne značajke i način korištenja alata cURL

cURL (naredba curl) je komandno linijski alat za prijenos podataka korištenjem URL sintakse. Podržava brojne protokole (DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet i TFTP), od kojih ćemo u nastavku koristiti manji dio. cURL je slobodan softver dostupan pod MIT licencom.

cURL podržava SSL certifikate, HTTP naredbe POST i PUT, FTP upload, HTTP upload zasnovan na obrascima, proxy poslužitelje, keksiće, autentifikaciju korištenjem korisničkog imena i zaproke (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, kerberos i druge), nastavljanje prijenosa datoteke, tuneliranje putem proxy poslužitelja i još mnogo toga. Mi ćemo se ograničiti na osnovnu funkcionalnost, ali službena dokumentacija dostupna na cURL-ovim stranicama ima više detalja.

Preuzimanje stranice ili datoteke

Preuzimanje se vrši navođenjem URL-a.

$ curl http://inf2.uniri.hr/
<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Naslovna stranica poslužitelja inf2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- <script src="script.js"></script> -->
 </head>
 <body>
  <h1>Poslužitelj inf2 je zvijer</h1>
  ...
 </body>
</html>

Ukoliko želimo spremiti izlaz u datoteku umjesto ispisati na standardni izlaz, koristimo parametar -o i navodimo ime datoteke:

$ curl -o inf2-index.html http://inf2.uniri.hr/
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 2033 100 2033  0   0 74324   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 75296

Parametrom -O izlaz možemo spremiti u lokalnu datoteku istog imena kao datoteka na poslužitelju:

$ curl -O http://inf2.uniri.hr/index.html
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 2033 100 2033  0   0  120k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 124k
$ ls
index.html

Preuzimanje dijela datoteke

Parametrom -r moguće je specificirati raspon podataka datoteke koji će bit preuzet:

curl -r 0-120 http://inf2.uniri.hr/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Naslovna stranica poslužitelja inf2</tit%

Mjerenje napretka

Kod većih datoteka može se uočiti da je mjerenje napretka interaktivno:

$ curl -O http://inf2.uniri.hr/VM/OS2-RM2-RM-RiTeh-Debian-VM.ova
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 0 2222M  0 2985k  0   0 9896k   0 0:03:49 --:--:-- 0:03:49 9886k

Sa lijeva na desno stupci redom imaju sljedeće značenje.

Stupac

Značenje

%

postotak obavljenog ukupnog prijenosa

Total

ukupna veličina očekivanog prijenosa

%

postotak obavljenog prijenosa (download)

Received

trenutno preuzetih bajtova

%

postatak obavljenog prijenosa (upload)

Xferd

trenutno prenesenih bajtova

Average Speed: Dload

srednja bzina prijenosa (download)

Average Speed: Upload

srednja bzina prijenosa (upload)

Time Total

očekivano vrijeme za ukupni prijenos

Time Current

proteklo vrijeme

Time Left

preostalo vrijeme

Current Speed

srednja brzina prijenosa zadnjih 5 sekundi

Jednostavniji prikaz napretka parametrom -# prikazuje samo postotak obavljenog prijenosa numerički i znakom #:

$ curl -O -# http://inf2.uniri.hr/VM/OS2-RM2-RM-RiTeh-Debian-VM.ova
#                                     1.6%

Ograničenje brzine

Ograničavanje se vrši parametrom -Y. Pritom se brzina prijenosa navodi u bajtovima po sekundi.

curl -Y 3000 http://inf2.uniri.hr/

U ovom primjeru smo brzinu prijenosa ograničili na približno 3 kilobajta po sekundi.

Rječit način rada

Note

Poslužitelj inf2.uniri.hr danas koristi nginx tako da će ispis biti malo drugačiji kad isprobate iduće naredbe.

Parametrom -v moguće je dobiti više detalja kod prijenosa. Sami detalji variraju ovisno o protokolu:

$ curl -v http://inf2.uniri.hr/
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 193.198.209.42...
* Connected to inf2.uniri.hr (193.198.209.42) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: inf2.uniri.hr
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 20 Mar 2014 13:12:35 GMT
* Server Apache/2.4.7 (Debian) is not blacklisted
< Server: Apache/2.4.7 (Debian)
< Last-Modified: Mon, 03 Mar 2014 17:20:34 GMT
< ETag: "7f1-4f3b7016528d0"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 2033
< Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
<
<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
...
</html>
* Connection #0 to host inf2.uniri.hr left intact

Rad sa specifičnim značajkam HTTP protokola u alatu cURL

HTTP naredba GET

Korištenjem parametra -X moguće je specificirati tip zahtjeva koji će biti napravljen na poslužitelj. HTTP sa zadanim postavkama koristi GET, tako da su iduće dvije naredbe ekvivalentne:

$ curl http://inf2.uniri.hr/
$ curl -X GET http://inf2.uniri.hr/

HTTP naredba HEAD

HTTP naredba HEAD dohvaća metapodatke iz HTTP zaglavlja. Parametrom -i uključujemo prikaz dohvaćenog HTTP zaglavlja.

$ curl -X HEAD -i http://inf2.uniri.hr/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 20 Mar 2014 13:18:14 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Debian)
Last-Modified: Mon, 03 Mar 2014 17:20:34 GMT
ETag: "7f1-4f3b7016528d0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2033
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

curl: (18) transfer closed with 2033 bytes remaining to read

Greška koju cURL javlja je očekivana i posljedica je činjenice da HEAD dohvaća samo zaglavlje HTTP odgovora, ne i tijelo. Ona se može izbjeći korištenjem parametra -I za dohvaćanje zaglavlja umjesto -X HEAD:

vedranm@clover:~$ curl -I http://inf2.uniri.hr/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 20 Mar 2014 13:19:30 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Debian)
Last-Modified: Mon, 03 Mar 2014 17:20:34 GMT
ETag: "7f1-4f3b7016528d0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2033
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

HTTP naredba POST

Kod POST naredbe potrebno je parametrom -d navesti podatke koji se šalju u obliku varijabla=vrijednost. Ukoliko se navodi više varijabli, parametar -d navodi se više puta:

$ curl -X POST -d "ime=Ivan" -d "prezime=Horvat" -d "dob=23" http://inf2.uniri.hr/postexperiment.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Naslovna stranica poslužitelja inf2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- <script src="script.js"></script> -->
 </head>
 <body>
  <h1>Stranica za eksperimentiranje s HTTP POST zahtjevima</h1>
  <p>POST varijabla ime ima vrijednost Ivan</p>
  <p>POST varijabla prezime ima vrijednost Horvat</p>
  <p>POST varijabla dob ima vrijednost 23</p>
 </body>
</html>

Parametar -d implicira metodu POST, tako da je gornja naredba ekvivalentna naredbi:

$ curl -d "ime=Ivan" -d "prezime=Horvat" -d "dob=23" http://inf2.uniri.hr/postexperiment.php

HTTP naredba PUT

Za postavljanje datoteka na poslužitelj koristi se HTTP metoda PUT. Međutim, iz sigurnosnih razloga ona je većinom nedozvoljena na poslužiteljima:

$ curl -T lokalnadatoteka.txt http://inf2.uniri.hr/podaci.txt
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>405 Method Not Allowed</title>
</head><body>
<h1>Method Not Allowed</h1>
<p>The requested method PUT is not allowed for the URL /podaci.txt.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.7 (Debian) Server at inf2.uniri.hr Port 80</address>
</body></html>

HTTP referer

HTTP referer naveden u zahtjevu moguće je navesti parametrom -e. Da bi vidjeli promjenu, potrebno je uključiti rječiti način rada.

$ curl -v -e www.google.hr -I http://inf2.uniri.hr/
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 193.198.209.42...
* Connected to inf2.uniri.hr (193.198.209.42) port 80 (#0)
> HEAD / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: inf2.uniri.hr
> Accept: */*
> Referer: www.google.hr
>
< HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 20 Mar 2014 13:45:30 GMT
Date: Thu, 20 Mar 2014 13:45:30 GMT
* Server Apache/2.4.7 (Debian) is not blacklisted
< Server: Apache/2.4.7 (Debian)
Server: Apache/2.4.7 (Debian)
< Last-Modified: Mon, 03 Mar 2014 17:20:34 GMT
Last-Modified: Mon, 03 Mar 2014 17:20:34 GMT
< ETag: "7f1-4f3b7016528d0"
ETag: "7f1-4f3b7016528d0"
< Accept-Ranges: bytes
Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 2033
Content-Length: 2033
< Vary: Accept-Encoding
Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
Content-Type: text/html

<
* Connection #0 to host inf2.uniri.hr left intact

HTTP user agent

HTTP user agent koji cURL koristi u zadanim postavkama je curl/7.35.0 (pri čemu je 7.35.0 verzija cURL-a) i moguće ga je promijeniti parametrom -A. Ponovno koristimo rječit način rada kako bi u zaglavlju vidjeli razliku:

$ curl -v -A 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20140205 Firefox/24.0 Iceweasel/24.3.0' -I http://inf2.uniri.hr/
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 193.198.209.42...
* Connected to inf2.uniri.hr (193.198.209.42) port 80 (#0)
> HEAD / HTTP/1.1
> User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20140205 Firefox/24.0 Iceweasel/24.3.0
> Host: inf2.uniri.hr
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 20 Mar 2014 13:47:25 GMT
Date: Thu, 20 Mar 2014 13:47:25 GMT
* Server Apache/2.4.7 (Debian) is not blacklisted
< Server: Apache/2.4.7 (Debian)
Server: Apache/2.4.7 (Debian)
< Last-Modified: Mon, 03 Mar 2014 17:20:34 GMT
Last-Modified: Mon, 03 Mar 2014 17:20:34 GMT
< ETag: "7f1-4f3b7016528d0"
ETag: "7f1-4f3b7016528d0"
< Accept-Ranges: bytes
Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 2033
Content-Length: 2033
< Vary: Accept-Encoding
Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
Content-Type: text/html

<
* Connection #0 to host inf2.uniri.hr left intact

Primjeri user agenata koji se također mogu koristiti:

 • Mozilla/3.0 (Win95; I)

 • Mozilla/3.04 (Win95; U)

 • Mozilla/2.02 (OS/2; U)

 • Mozilla/4.04 [en] (X11; U; AIX 4.2; Nav)

 • Mozilla/4.05 [en] (X11; U; Linux 2.0.32 i586)

Više primjera moguće je naći na WhatIsMyBrowser-ovim stranicama.

HTTP kolačići (cookies)

HTTP kolačiće koje stranica nudi moguće je spremiti u datoteku korištenjem parametra -c i navođenjem imena datoteke.

$ curl -c cookies.txt http://www.google.hr/
...
$ cat cookies.txt
# Netscape HTTP Cookie File
# https://curl.haxx.se/docs/http-cookies.html
# This file was generated by libcurl! Edit at your own risk.

.google.hr   TRUE  /    FALSE  1458395398   PREF  ID=66d2d46d264532f6:FF=0:TM=1395323398:LM=1395323398:S=AZv39tEXo7wyBIxv
#HttpOnly_.google.hr  TRUE  /    FALSE  1411134598   NID   67=s6f-BTMOKNbJ8iGJe_51mp7JaQH2mDHhS-zRTcQiEq1CBUL1o7XgNo8087-szuFre2SZ1u6NNOTPVbNussrGdSLWysuhK-INU7sIuJ2SQUTFzsZkg31ilyB3uYwc6Qdf

Kolačiće je moguće iskoristiti kod ponovnog pristupa stranici navođenjem imena datoteke parametrom -b

$ curl -b cookies.txt http://www.google.hr/
...

ili navođenjem kolačića u obliku:

$ curl -b "ID=66d2d46d264532f6; FF=0; TM=1395323398; LM=1395323398; S=AZv39tEXo7wyBIxv" http://www.google.hr/
...

Parametrom -v vidimo koji kolačići se šalju:

$ curl -v -I -b "ID=66d2d46d264532f6; FF=0; TM=1395323398; LM=1395323398; S=AZv39tEXo7wyBIxv" http://www.google.hr/
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 173.194.70.94...
* Connected to www.google.hr (173.194.70.94) port 80 (#0)
> HEAD / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: www.google.hr
> Accept: */*
> Cookie: ID=66d2d46d264532f6; FF=0; TM=1395323398; LM=1395323398; S=AZv39tEXo7wyBIxv
>
< HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 20 Mar 2014 13:54:57 GMT
Date: Thu, 20 Mar 2014 13:54:57 GMT
< Expires: -1
Expires: -1
< Cache-Control: private, max-age=0
Cache-Control: private, max-age=0
< Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-2
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-2
< Set-Cookie: PREF=ID=c15f2cf143ce0e16:FF=0:TM=1395323697:LM=1395323697:S=hADpF-Ww5RNTpWhG; expires=Sat, 19-Mar-2016 13:54:57 GMT; path=/; domain=.google.hr
Set-Cookie: PREF=ID=c15f2cf143ce0e16:FF=0:TM=1395323697:LM=1395323697:S=hADpF-Ww5RNTpWhG; expires=Sat, 19-Mar-2016 13:54:57 GMT; path=/; domain=.google.hr
< Set-Cookie: NID=67=M_DGSRCzXOL0vR5WYiCeuoitrNy23wKTuag6Zs-IkQRo6fTjm-ERQyR6obpfgtHpaUncQFED5rXaVE9LvVOGvlfLIHVGr4xywZhlw0mZZdByCofUPihRQLQ1rwXszRkQ; expires=Fri, 19-Sep-2014 13:54:57 GMT; path=/; domain=.google.hr; HttpOnly
Set-Cookie: NID=67=M_DGSRCzXOL0vR5WYiCeuoitrNy23wKTuag6Zs-IkQRo6fTjm-ERQyR6obpfgtHpaUncQFED5rXaVE9LvVOGvlfLIHVGr4xywZhlw0mZZdByCofUPihRQLQ1rwXszRkQ; expires=Fri, 19-Sep-2014 13:54:57 GMT; path=/; domain=.google.hr; HttpOnly
< P3P: CP="This is not a P3P policy! See http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?hl=en&answer=151657 for more info."
P3P: CP="This is not a P3P policy! See http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?hl=en&answer=151657 for more info."
* Server gws is not blacklisted
< Server: gws
Server: gws
< X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-XSS-Protection: 1; mode=block
< X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
< Alternate-Protocol: 80:quic
Alternate-Protocol: 80:quic
< Transfer-Encoding: chunked
Transfer-Encoding: chunked

<
* Connection #0 to host www.google.hr left intact

Dodatak: Specifične značajke protokola FTP i ostalih protokola u alatu cURL

Dohvaćanje datoteke sa poslužitelja korištenjem FTP-a

Dohvaćanje FTP URL-a se izvodi slično kao kod HTTP-a:

$ curl ftp://inf2.uniri.hr/
drwxr-xr-x  2 0    0      4096 Mar 30 23:21 pub

U slučaju da u direktoriju postoje datoteke, one će biti ispisane:

$ curl ftp://inf2.uniri.hr/pub/
-rw-r--r--  1 0    0       18 Mar 30 23:21 cake.txt

U slučaju da preuzimamo datoteku, na standardn izlaz ispisuje se njen sadržaj:

$ curl ftp://inf2.uniri.hr/pub/cake.txt
THE CAKE IS A LIE

Podizanje datoteka na poslužitelj korištenjem FTP-a

Postavljanje datoteke na FTP poslužitelj vrši se parametrom -T:

$ curl -T lokalnadatoteka.txt ftp://inf2.uniri.hr/datoteka.txt

Postavljanje datoteke uz prijavu vrši se parametrom -u i navođenjem korisničkog imena i zaporke:

$ curl -T lokalnadatoteka.txt -u vedranm:l33th4x0rp4ssw0rd ftp://inf2.uniri.hr/datoteka.txt

Ukoliko je nakon -u navedeno samo korisničko ime, cURL će tražiti unos zaporke:

$ curl -T lokalnadatoteka.txt -u vedranm ftp://inf2.uniri.hr/datoteka.txt
Enter host password for user 'vedranm':

Korištenje protokola SCP i SFTP

U cURL-u se SCP i SFTP koriste slično kao FTP; razlika je da postoji mogućnost korištenja privatnog ključa umjesto lozinke. Ponovno parametrom -u navodimo korisničko ime kojim se prijavljujemo na poslužitelj. Primjer korištenja SCP-a je oblika:

$ curl -u vedranm scp://inf2.uniri.hr/home/vedranm/epic-battle.txt
Enter host password for user 'vedranm':

Tacgnol vs Longcat
On a scale from 1 to epic, I'd probably say EPIC

Primjer s korištenjem SFTP-a je oblika:

$ curl -u vedranm sftp://inf2.uniri.hr/~/protip.txt
Enter host password for user 'vedranm':

Doom II protip: To defeat the Cyberdemon, shoot at it until it dies.