Section author: Vedran Miletić

Korištenje mrežnih protokola u modularnom usmjerivaču Click

Modularni usmjerivač Click omogućuje nam korištenje brojnih elemenata koji implementiraju često korištene mrežne protokole. Navedimo redom te elemente za pojedine protokole.

Ethernet

 • EnsureEther (dokumentacija) – osigurava da su (IP) paketi unutar Ethernet okvira

 • EtherEncap (dokumentacija) – stavlja (IP) paket u Ethernet okvir

 • EtherMirror (dokumentacija) – zamjenjuje međusobno izvorišnu i odredišnu adresu Ethernet okvira

 • EtherRewrite (dokumentacija) – prepisuje izvorišnu i odredišnu adresu Ethernet okvira novim vrijednostima

 • EtherSwitch (dokumentacija) – Ethernet preklopnik

Primjer

Todo

Ovdje nedostaje primjer.

ARP

 • ARPFaker (dokumentacija) – periodički šalje lažni ARP odgovor

 • ARPPrint (dokumentacija) – ispis podataka o ARP paketu

 • ARPQuerier (dokumentacija) – stavlja IP paket u Ethernet okvir gdje je odredišna adresa određena pomoću ARP zahtjeva

 • ARPResponder (dokumentacija) – generira odgovor na ARP zahtjev

 • CheckARPHeader (dokumentacija) – provjerava ispravnost ARP zaglavlja okvira

IPv4

 • CheckIPHeader (dokumentacija) – provjerava IP zaglavlje

 • DecIPTTL (dokumentacija) – smanjuje TTL

 • IPClassifier (dokumentacija) – klasificira IP pakete po sadržaju, slična pravila kao Wiresharkovi filtri kod snimanja paketa

 • IPFilter (dokumentacija) – filtrira IP pakete po sadržaju, slična pravila kao Wiresharkovi filtri kod snimanja paketa

 • IPFragmenter (dokumentacija) – fragmentira velike IP pakete

 • IPMirror (dokumentacija) – zamjenjuje izvorišnu i odredišnu adresu IP paketa

 • IPPrint (dokumentacija) – ispis podataka o IP paketu

 • IPReassembler (dokumentacija) – ponovno sastavlja fragmentirane IP pakete

Primjer

Želimo da usmjerivač provjerava zaglavlje primljenih paketa, sastavlja fragmente IPv4 paketa, filtrira među njima ICMP pakete koje ping koristi (echo request i echo reply) i ispisuje podatke o njima. Za testiranje iskoristite ipv4frags.pcap sa SampleCaptures na Wiresharkovom Wikiju.

Rješenje primjera

Todo

Ovdje nedostaje rješenje primjera.

ICMP

 • ICMPPingResponder (dokumentacija) – odgovara na ICMP echo zahtjev

 • ICMPPingSource (dokumentacija) – periodički šalje ICMP echo zahtjev

NAT

 • ICMPPingRewriter (dokumentacija) – rewrites ICMP echo requests and replies

 • IPAddrPairRewriter (dokumentacija) – rewrites IP packets’ addresses by address pair

 • IPAddrRewriter (dokumentacija) – rewrites IP packets’ addresses

 • IPRewriter (dokumentacija) – rewrites TCP/UDP packets’ addresses and ports

TCP

Todo

Ovaj dio treba napisati.

UDP

Todo

Ovaj dio treba napisati.