Upravljanje mrežnim sustavima

Todo

Nedostaju uvodne informacije o kolegiju.

Predavanja i vježbe

Ponavljanje gradiva

Upravljanje mrežnim stogom operacijskog sustava i mrežnim uslugama

Upravljanje dokumentacijom