Sigurnost informacijskih i komunikacijskih sustava

Vježbe

Laboratorijska vježba 5

Implementacija sigurnosnih mehanizama u razvoju programske podrške