Dinamičke web aplikacije 2

Predavanja

Vježbe

Okvir Laravel

Model-pogled-kontroler

Rad s bazom podataka

Testiranje