Distribuirani sustavi

Vježbe

Asinkrono poručivanje u distribuiranim sustavima korištenjem biblioteke ZeroMQ