Upravljanje mrežnim sustavima

Todo

Nedostaju uvodne informacije o kolegiju.

Vježbe

Ponavljanje gradiva

Upravljanje operacijskim sustavom